İçme Suyu Arıtma

Başlıca şu sistemlerden oluşmaktadır;

A.Yumuşatma Sistemleri

Suda bulunan çözünmüş Ca(Kalsiyum) ve Mg(magnezyum) iyonları sertliğe neden olur. İyon değişimi yöntemiyle bu iyonlar sudan alınır yada sudaki yoğunlukları azaltılır. Bu işleme yumuşatma adı verilir.

B.Ters Ozmoz Sistemleri

Ters osmos teknolojisi, bilinen en hassas filtrasyon teknolojisidir.Normal ozmos işleminde, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış olan iyon konsantrasyonu düşük olan sıvı fazından,iyon konsantrasyonu yüksek sıvı fazına su molekülleri transferi gerçekleşir. Ters osmos işleminde ise, yoğun su fazına, ozmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulanması ile, su moleküllerinin daha yoğun olan fazdan daha az yoğun olan sıvı fazına transferi sağlanır.

C.Filtrasyon Sistemleri

Suda çözünmeyen kum, kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtmak; su içerisinde tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal olarak arıtmak; bu arıtım aşamalarıyla suyu tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüme kavuşturma işlemlerine filtrasyon denir. Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular, tortulu olarak değerlendirilir.Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun, istenmeyen bir kirliliktir.Tortu ile renk parametrelerini birbiriyle karıştırmamak gerekir.Renk, genelde sularda çözülmüş organik madde veya ağır metallerin göstergesidir.Yapılan tespit ve çalışmalar sonucu doğru filtrelerin seçilmesi gerekmektedir.Sistem dizayn edildikten sonra filtrasyon hızının bir limiti olmalıdır. Limiti geçen sistemlerin süzme oranı azalacak, daha çok basınç kaybedecektir.

D.Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon partikülleri, patojenleri, yüksek molekül ağırlıklı parçaları 0,02 mikron boyutundaki gözenekleri sayesinde sudan ayıran ve böylece bulanıklığı düşüren bir membran teknolojisidir.Bu teknoloji ile suyun daha berrak olması sağlanır.

E.Aktif Karbon Filtrasyonu

Klor ve bileşikleri, deterjan ve sanayi atıkları, hoş olmayan koku ve tat oluşturan organik maddeler, petrol ve asbest gibi maddeler insan sağlığına zararlıdır ve suyu kullanılmaz hale getirirler. Aktifleştirilmiş karbonun 100 kat arttırılan yüzey alanı (1200 m²/gr) ve yüksek absorbsiyon özelliği sayesinde bu kirleticilerden kaynaklanan renk, tat, koku giderilir. F.Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atıksular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar kullanıma geri kazandırılabilmektedir. Bu sistemler sayesinde işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilmektedir.Kullanılabilir hale gelmektedir.
İçme Suyu Arıtma Tesisi | İnfak Yapıİçme Suyu Arıtma Tesisi | İnfak Yapı